Wie wat waar

Bestuur en thema’s

Binnen TV Borger zijn bestuur en vrijwilligers actief om de vereniging draaiende te houden
en vanuit onderstaande thema’s de activiteiten te organiseren.

 

Bestuur
  Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden en heeft een dagelijks bestuur aangevuld met algemene leden.
Het bestuur houdt richting met het beleidsplan “Aan slag met TV Borger”  dat voor een periode van 2017-2021 is opgesteld.

Benieuwd? klik hier om het beleidsplan te downloaden.

 

Voorzitter Annouchka Ringers Straatsma 0617164344 voorzitter@tvborger.nl
Secretaris Petra Langeveld 0622756962 secretaris@tvborger.nl
Penningmeester Gerbrand van t Klooster 0622907677 penningmeester@tvborger.nl
Algemeen lid Edwin Jongejan 0646335055 edjongejan@hotmail.com
Algemeen lid Paulo Cardoso 0610162269 paulo@metjorge.nl
Algemeen lid Bert Kalfsbeek 0621217029 bertkal@planet.nl
Algemeen lid Jeroen Bus 0655392555 wjbus@hotmail.com

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken binnen TV Borger.
De ledenadministratie beheert het actuele ledenbestand waarbij aanmelding en opzegging aan de KNLTB wordt doorgegeven. Per kwartaal wordt een introductieavond voor nieuwe leden georganiseerd.

Ben je nog geen lid en wil je een keer tennissen?
Dan kun je een introductielabel kopen.
Neem hiervoor contact op met Marije Eenkema 0648564843 of Renny van Zanten 0599 235788.

We verwachten dan dat je met een spelend lid op de baan staat.

Enthousiast voor een proefles. Ook dat kunnen we voor je regelen

Penningmeester Gerbrand van t Klooster 0622907677 penningmeester@tvborger.nl
Ledenadministratie Marije Eenkema 0648564843 ledenadministratie@tvborger.nl

 

Bouwcomissie

Bouwcommissie

Naam Aandachtsgebied Contactgegevens
Jos van der Weide,

Voorzitter

Clubhuis en subsidies E josvanderweide82@gmail.com

T 06 454 657 12

Sienke Limborgh Meijer,

secretaris

Interne communicatie E sienke8@hotmail.com

T 06 103 297 07

Wim Klaver Clubhuis E wim_klaver@hotmail.com

T 06 290 622 86

Edwin Jongejan Banen en verlichting E edjongejan@hotmail.com

T 06 463 350 55

Fré Boels Banen en verlichting E freboels83@gmail.com

T 06 205 241 13

Dirk Ringers Financiën en subsidies E dfringers@home.nl

T 06 452 757 42

Paulo Cardoso Externe communicatie E paulo@metjorge.nl

T 06 101 622 69

Bar & inkoop
   De bar van TV Borger heet “baan 7”.

Als lid heb je toegang tot de kantine.
De bar is niet elke avond open. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van portefeuille houders.

De inkoper draagt er zorg voor dat er, van wat er verkocht wordt, ook weer voldoende aanwezig is.

Is iets op? Noteer dat voor inkoop op het whiteboard in de keuken.

Penningmeester Gerbrand van t Klooster 0622907677 penningmeester@tvborger.nl
Inkoper Henk Wever 0651084081
Accommodatie
   De leden van het themagroep accommodatie hebben als taak te zorgen voor een veilig en goed uitziend tennispark.
De gebouwen in goede staat van onderhoud houden en alles naar behoren te laten functioneren.
De beplanting, de bestrating, de hekwerken, afrasteringen e.d. moeten worden onderhouden en last but not least: de tennisbanen moeten er goed bijliggen en de baanverlichting moet O.K. zijn.

Ook zorgen zij voor het onderhoudsrooster waarin andere verenigingsvrijwilligers hun diensten draaien.
Voor het rooster  klik hier ► 

 

Voorzitter Gé Hoogerwerf 0599212913
Lid Gerard Popma 0599235330
Lid Eildert Flink 0599236745
Lid Henk Tingen
Lid Jan van Huffelen 0622330316
Lid Nol Iping 0610684206
Lid
Lid
Sponsoring

 

   TV Borger hecht grote waarde aan de relatie met sponsoren. Sponsor zijn van een actieve, ambitieuze en groeiende vereniging,… dat spreekt ondernemers aan. Met de verkregen middelen steunt de sponsor de vereniging met meer inkomsten of minder uitgaven. Op basis van maatwerkafspraken kunnen mogelijkheden voor reclame-uitingen worden besproken. De afspraken worden vastgelegd in een meerjarige sponsorovereenkomst.

Heeft u interesse om TV Borger te sponseren? Neem dan gerust contact op.

 

Klik hier voor een lijst met actuele sponsoren van TV Borger.

 

Contactpersoon Edwin Jongejan 0646335055 sponsoring@tvborger.nl
Jeugd

   TV Borger hecht waarde aan sportende kinderen waarbij we natuurlijk het liefst zien dat ze gaan tennissen.
Vandaar de leden op dit thema zich inzetten om jeugd te werven en te behouden.
Werving gebeurt door het organiseren van schooltennis, een instuifmiddag, mini toernooitjes en andere leuke activiteiten.
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om een minitennisbaan op ons park aan te leggen.

 

Voorzitter Edwin Jongejan 0646335055  jeugd@tvborger.nl.
Lid Aukje Eefting 0646491010
Lid Agnes Verkerk 0614192829
Lid Marije Eenkema 0648564843
Lid Thalinda van den Berg 0640038246
Lid Krijn Reinigert 0646534542

 

Toernooi

   TV Borger organiseert jaarlijks het Regiobank open toernooi “welcome to the beach”.
Dit is een dubbeltoernooi in de categorieën 5 t/m 8 .
Feestelijk aangekleed, gezelligheid voorop en tennis op ieders eigen uitdagende niveau.
Het toernooi duurt een week en vindt veelal plaats eind augustus – begin september.
Het toernooi heeft jaarlijks een toenemend aantal deelnemers uit de regio.

 

VTL Gerhard Kuiper 0653691725 opentoernooi@tvborger.nl
Lid Edwin Jongejan 0646335055
Lid Peter Westerdijk 0622514105
Lid Evelyn Kamping 0650562704
Lid Bart Beijering 0638924546
Competitie

   De KNLTB kent jaarlijks twee grote Landelijke competitievormen.
Dit zijn de voor- en najaarscompetitie. Leden kunnen onderling teams samenstellen die door de verenigingscompetitie leider (VCL) worden aangemeld.
Omdat dit tijdig moet gebeuren zal de VCL in de nieuwsbrief de data van aanmelding doorgeven.

Voor de start van de competitie worden teamcaptains door de VCL geïnformeerd over wijzigingen en ontvangen zij de ballen en wedstrijdformulieren.

VCL Lara de Jong 0618940525
Recreatie

   Naast het spelen van toernooien of competitie zijn de recreatieve activiteiten minstens zo leuk.
Zo wordt er door de weeks op vaste momenten door (oudere)clubleden samengespeeld.
Binnen de vereniging staat dit beter bekend onder de noemer “toss”. Voor de leden die overdag geen tijd hebben is er elke woensdagavond een toss vanaf 20.00 uur. Op de zondagochtend is de “koffieleut”, ook een toss waar gezellig maar sportief met elkaar een balletje geslagen wordt.

Er is een heuse koffieleutapp waar je op woensdag en zondag een uitnodiging kunt verwachten.
Nog niet in de groep opgenomen, meld je dan aan bij Bert.

 

Beheerder app Bert Kalfsbeek 0621217029

 

TV Borger stelt ieder lid in de gelegenheid om een leuk tennismoment te organiseren.
Zo wordt er jaarlijks een “quatorze juillet (14 juli)” georganiseerd, een afsluitingsfeest van de competitie, een wijnproeverij, oliebollentoernooi,…… er is altijd wel een reden om wat leuks met elkaar te doen.

Wil je samen met een medelid wat organiseren? Neem dan contact op met Bert.

Website
   Via onderstaand mailadres kunt u verzoeken indienen om activiteiten op de agenda te laten plaatsen.
Ook kunt u foto’s die tijdens activiteiten zijn gemaakt laten uploaden zodat iedereen deze kan bekijken.

Treft u onjuistheden op de website aan, ook dan kunt u dit via de beheerder laten weten.

Beheerder Website Jeroen Bus 0655392555  website@tvborger.nl