Sponsoring

Onderstaande ondernemers hebben zich reeds als sponsor aan TV Borger verbonden:

 

TV Borger hecht grote waarde aan de relatie met sponsoren.
Sponsor zijn van een actieve, ambitieuze en groeiende vereniging,… dat spreekt ondernemers aan.
Met de verkregen middelen steunt de sponsor de vereniging met meer inkomsten of minder uitgaven.

Op basis van maatwerkafspraken kunnen mogelijkheden voor reclame-uitingen worden besproken. De afspraken worden vastgelegd in een meerjarige sponsorovereenkomst.