tennis-head
Maart 2019
Bekijk in de browser
Maandag 4 maart 2019
Nieuwsbrief ALV

Op 28 februari jl. vond in ons clubhuis de Algemene Ledenvergadering plaats. Een best belangrijke ALV waarbij het onder andere ging over de toekomst van TV Borger. Aangezien een groot aantal leden niet aanwezig waren of konden zijn lichten we een paar punten middels deze nieuwsbrief toe.

Afscheid en welkom
We hebben van twee bestuursleden afscheid genomen zijnde Erick Kleef en Bart Beijering. Met een bloemetje hebben we hen bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Met overtuigende steun is Paulo Cardoso benoemd tot nieuw bestuurslid. Hij gaat zich hoofdzakelijk met Communicatie en PR bezig houden. Ook fijn is te vermelden dat Evelyn Kamping haar taak van ledenadministratie overdraagt aan Marije Eenkema.

Privatisering
De privatisering is een feit! Na jaren van onderhandeling met de gemeente is een akkoord bereikt en is €132.000 aan het banksaldo van TV Borger toegevoegd. 1 Maart is hiervoor bij de notaris Veldkamp getekend. Tijdens de ALV is het proces uitgelegd hoe dit tot stand is gekomen. Tevens is door de leden ingestemd met de gewijzigde bevoegdheid die het bestuur nu heeft met een geprivatiseerde accommodatie. Het brengt toch een ander gevoel van verantwoordelijkheid met zich mee.
809494d4-5b1f-4e89-91e7-6f0f243fef39
Investeren in een nieuwe accommodatie
Als bestuur hebben we 3 scenario’s voorgelegd om in het park te investeren. Daarbij een voorkeursscenario aangegeven. Aan de leden is gevraagd om in te stemmen met het verkennen van dit scenario. De leden hebben het bestuur het vertrouwen gegeven om dit scenario uit te werken en te kijken of dit praktisch uitvoerbaar is en financieel haalbaar. Afgesproken is dat voor 1 juli tijdens een Bijzondere Ledenvergadering uitkomsten worden gepresenteerd.
Banen Scenario 3
Dit scenario gaat uit van het behoud van 5 tennisbanen waarvan 3 nieuwe van het soort kunstgras rood. Baan 1-2 wordt een kwartslag gedraaid en baan 4 wordt gerenoveerd. Op baan 3 verrijst een nieuw clubhuis wat op een meter hoogte wordt gebouwd. Hiermee creëer je zichtlijnen over banen 4-5-6 en naar de zijkant baan 1-2. Het voordeel van dit scenario is dat je een nieuw clubhuis kunt realiseren met het behoud van het huidige. Indien het nieuwe gereed is kan het oude worden geruimd. Op die plaats is dan de mogelijkheid om een minibaan/padelbaan te plaatsen.
Ter illustratie hoe een nieuw clubhuis eruit zou kunnen zien is zijn een aantal tekeningen getoond.
Afbeelding1
Tot slot
Om de verandering op gang te krijgen en in goede banen te leiden doen we een beroep op alle leden om hieraan bij te dragen. Tijdens de ALV hebben zich al een aantal mensen gemeld om mee te denken en te doen met de uitwerking van de plannen. Het bestuur moet nog versterkt worden met één lid. Bij voorkeur iemand met wat technische kennis en zicht op veranderprocessen als deze. Meld je aan als je jezelf dit ziet doen.

Als bestuur kijken we terug op een goede ALV met veel enthousiasme over de plannen. Dank ook voor het draagvlak dat we hebben gekregen om deze mooie club te mogen leiden in een tijd waarin we met een fantastische ontwikkeling bezig gaan.Het bestuur van TV Borger
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren.
sponsor-006
sponsor-001
sponsor-005
regio
facebook twitter
MailPoet